Wiegelied de herders
Kerstliedjes

Wiegelied der Herders

Wiegelied der Herders Slaap zacht in deze donk’re nacht. O god’lijk kind slaap zacht Geboren in een stal zo arm, Wij herders houden wacht Wij waken tot de dag begint, Sluit d’oogjes toe Gij hemels kind Slaap zacht, slaap zacht, Lieflijk kindje slaap zacht! Op ‘t harde bedje ligt gij neer, O, god’lijk kind slaap […]

Nu zijt Wellekome
Kerstliedjes

Nu zijt wellekome

Nu zijt wellekome Nu zijt wellekome Jesus, lieve Heer, Gij komt van alzo hoge, van alzo veer. Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer. Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer. Kyriëleis. Herders op den velde hoorden een nieuw lied, dat Jezus was geboren, zij wisten ‘t niet. “Gaat aan gene […]

Komt allen tezamen
Kerstliedjes

Komt allen tezamen

Komt allen tezamen Dit kerstliedje is er in een katholieke en protestantse versie. Protestantse versie Komt allen tezamen, jubelend van vreugde Komt nu, o komt nu naar Bethlehem Ziet nu de vorst der eng’len hier geboren Komt laten wij aanbidden Komt laten wij aanbidden Komt laten wij aanbidden, die Koning! De hemelse eng’len riepen eens […]